Duhovna znanja i vještine

Ženski saveznik: Energija Mjeseca je i energija žene

Menopauza donosi mudrost i samospoznaju

Prema drevnom vjerovanju svaka je žena utjelovljenje Velike Majke, božice koja je majka svih stvari. Ona u sebi sadrži tajnu života. Sve što postoji proizlazi iz nje i njoj se vraća. Predstavljena je Božicom Mjeseca te je u direktnoj vezi s Mjesečevim odnosno menstrualnim ciklusima, govori nam Jelena Takač, dipl. defektologinja i andragoginja.

✦ Njena ciklična priroda izražava se kroz četiri faze koje su vidljive i kroz izmjenu godišnjih doba te kroz dnevne i cjeloživotne cikluse.

🌒Prva faza simbolično je predstavljena mladim i rastućim Mjesecom te je u vezi s rađanjem i rastom.

🌕 Druga faza je simbolično predstavljena punim Mjesecom, predstavlja zrelost i vrhunac zbivanja vezanih uz pojedinu temu.

🌘 Mjesec u opadanju, predstavlja treću fazu, to je razdoblje u kojem uživamo plodove realiziranog i sagledavamo postignuto.

🌑 Faza tamnog Mjeseca, četvrta faza, predstavlja razdoblje introspekcije, povlačenja u sebe i pripremu za novi ciklus koji započinje mladim Mjesecom.

✦ Usklađivanje s ovim obnavljajućim životnim ciklusima daje nam dublji uvid u mogućnosti doživljavanja i izražavanja punog životnog potencijala

Svaka od pojedinih Mjesečevih faza ima snažan utjecaj na tjelesnu i psihološku energiju svake žene. I kad prođe ženin menstrualni ciklus, ona je i dalje vezana uz cikluse Mjeseca. Njena je priroda, kao i priroda Mjeseca, ciklična. Kao žene mi smo zauvijek povezane ritmovima Mjeseca. Važno je osvijestiti na koji način pojedina faza utječe na nas.

Svijest o postojanju energetskog ciklusa unutar nas samih pomaže na više načina. Spoznajemo da nismo iste u svim fazama te da svaka faza prirodno podupire drugačije aktivnosti. Iskustvo ciklusa za svaku je ženu drugačije. Prepoznavanje različitosti u raspoloženju, interesima i nivou fizičke i psihičke energije temelj je mudrog ophođenja prema sebi, ali i prema drugima.

✦ Usklađivanje s osobnim Mjesečevim ciklusom ključ je samospoznaje preko koje stječemo unutarnji mir i orijentaciju

Način na koji žena doživljava i izražava osobni ciklus u velikoj je mjeri određen društvenim pa i ekonomskim uvjetovanostima. Ograničavajući, često omalovažavajući stavovi, ozbiljna su prepreka za usvajanje životnog stila koji se temelji na prirodnim ritmovima. Važno je da se žena oslobodi takvih negativnih stavova.

MOĆ DRUGE ČAKRE

Pozitivan stav spram ciklične prirode i spoznaja o bogatstvu koje proistječe iz takve prirode temelji su psihičkog i fizičkog zdravlja svake žene. Ako se energije pojedinih faza negiraju ili blokiraju, one postaju destruktivne. Ženina preobrazba u srednjoj životnoj dobi mnogo je više od promjena u razinama hormona.

Fiziološka su istraživanja pokazala da se u razdoblju menopauze događa i promjena u načinu na koji funkcionira ženski mozak

Način razmišljanja, sposobnost koncentracije i energija u većoj mjeri su usmjereni prema intuitivnim centrima u temporalnim režnjevima mozga. Gašenje mjesečnog ciklusa reproduktivnih hormona može biti oslobađajuće, ali i uznemiravajuće.

✦ Funkcija spolnih organa u vezi je s drugom čakrom smještenom u donjem dijelu trbuha

Ova čakra energetski podržava rad bubrega i mjehura te utječe na sastav svih tekućina u tijelu kao što su krv i probavni sokovi. Ona predstavlja i središte iskonskih, nefiltriranih osjećaja, seksualnih energija ali i kreativne stvaralačke snage.

Tamna strana pitanja u vezi druge čakre odnose se na naše najučestalije strahove. Ti strahovi temelje se na potrebi za zadovoljenjem osjećaja egzistencijalne sigurnosti. Žene, uglavnom, svoj identitet i osjećaj sigurnosti grade na temelju kvalitete odnosa s drugima. Da bi postigle zadovoljavajuće odnose spremne su, često, žrtvovati svoje primarne stavove i osjećaje.

Kad nastupi menopauza ta se postavka mijenja. U prvi plan izbijaju pitanja kao što su: “Kompromitiram li sebe u zamjenu za sigurnost?” ili “Gdje završava polje moje osobnosti, a gdje započinje polje osobnosti druge osobe?” Iako u osnovi zdrava, ova pitanja mogu dovesti do ozbiljnih sukoba unutar ličnosti.

✦ Manifestacija unutarnjih sukoba može dovesti do ženine potrebe da radikalno mijenja način na koji živi

Stvaralačka energija druge čakre sada je usmjerena na aktivnosti koje više nisu, isključivo, u funkciji zadovoljenja potreba drugih. Mijenjaju se uobičajeni obrasci doživljavanja i ponašanja. Ako je žena spremna prihvatiti ove promjene, ona kreće na put samospoznaje i realizacije sebe na potpuno nov način.

✦ Stvaralačka energija druge čakre izuzetno je moćna, ali i promjenjiva.
Njena promjenjivost ne smanjuje njenu kreativnu moć.
Najveći izazov je spoznati ženski energetski potencijal, poštivati njegovu cikličnu prirodu te ga koristiti hrabro i svjesno. ✦